Impressum

juvis.sk spol. s r. o. - všetky práva vyhradené. Texty, obrázky a grafiky ako aj ich zoradenie na týchto stránkach podliehajú ochrane autorského práva a iným ochranným zákonom. Obsah tejto webovej stránky sa nesmie kopírovať, rozširovať, meniť pre komerčné účely alebo sa nesmie sprístupniť tretej strane. Niektoré webové stránky obsahujú okrem toho obrázky, ktoré podliehajú autorským právam tretej strany.

juvis.sk spol. s r. o. si vyhradzuje právo, obsah svojich internetových stránok kedykoľvek podľa potrieb zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Duševné vlastníctvo

Duševné vlastníctvo ako patenty, značky a autorské práva obsiahnuté na týchto stránkach sú chránené. Spalding je chránenou značkou Russell Brands LLC , NBA je chránenou značkou NBA Properties Inc, WNBA je chránenou značkou WNBA Enterprises LLC, ostatné značky a logá podliehajú ochrane svojimi vlastníkmi , alebo sú chránené firmou juvis.sk spol. s r. o. ak nie je uvedené inak.

Zásady ochrany osobných údajov

Firma juvis.sk spol. s r. o. sa teší na vašu návštevu na tejto webovej stránke. Všetky osobné dáta zhromaždené na webovej stránke spoločnosti juvis.sk spol. s r. o. sa zbierajú a spracovávajú výlučne pre vašu individuálnu evidenciu, pre zaslanie informácií o výrobkoch alebo na rozšírenie servisných ponúk. Firma juvis.sk spol. s r. o. ubezpečuje, že s vašimi údajmi sa bude zaobchádzať dôverne primerane platným ustanoveniam o ochrane dát.

COPYRIGHT:

juvis.sk spol. s r. o.
Kostlivého 19
P.O.BOX 50
820 12 Bratislava 212